Reply Tue 11 Jan, 2011 04:37 am
Hello. My friend is a 53 old man. He was adopted to Denmark from Germany in the early 60-ties. His now deceased mother had him together with a black american soldier stationed in a military camp in Germany. His papers says father unknown. Can anyone help me with hints of any kind, which could lead us further on our search? ( webpages, archives, good advise,,anything thankyou..)
Many regards
Vagn Pedersen from Denmark.
  • Topic Stats
  • Top Replies
  • Link to this Topic
Type: Question • Score: 0 • Views: 859 • Replies: 1
No top replies

 
saab
 
  1  
Reply Tue 11 Jan, 2011 06:10 am
Sorry I am writing in Danish, but that makes it easier. If the father is unknown it is probably very difficult to find him. But try first in Denmark and maybe you can get help to find the place in Germany where your friend was born and Jugendamt (?) have more information about the father.

Èn af de grundlæggende betingelser for at få sådan en tilladelse at söge en far er, at du selv er »part i sagen«. Det skal være dig selv, der er adoptivbarnet. Det betyder f.eks, at der ikke bliver givet adgang til adoptionssager for de biologiske forældre eller halvsøskende til et bortadopteret barn.

Hvis du får tilladelse til at se en sag, kræver det, at du skriver under på en særlig formular, før du får lov at se sagen.

Formularen giver dig bl.a. tavshedspligt omkring de oplysninger, du finder. Det betyder f.eks, at du ikke må kontakte personer, som du finder i materialet.

Adoptioner bliver bevilget af (stats)amtet - med mindre adoptionen foregår i København. Så er det Overpræsidiet, som giver tilladelsen. Tilladelserne findes i journalerne, der kan være meget forskelligt indrettet.

Hvor skete adoptionen?
Før midten af 1800-årene er det bedst at vide nogenlunde, hvornår adoptionen fandt sted.

Husk, at adoptioner skal findes dér, hvor adoptivforældrene bor, og ikke dér hvor barnet er født! Dengang blev journalerne ført kronologisk, - d.v.s at alle sagerne blev ført ind efter hinanden efterhånden som de indkom.

Når du får bogen, så kig om der er et navneregister bag i journalen! Det kan spare meget tid. Skal du bruge en nyere sag, vil journalen som regel være inddelt i et saggruppesystem. I mange amtsjournaler er der en oversigt over de forskellige saggrupper foran i journalen. Der ser man, hvilket nummer adoptionssager har.Nyere adoptionssager?
Hvis man søger en adoptionssag af nyere dato skal man bruge adoptivforældrenes navne, da det er disse der står i journalerne.

Civilretsdirektoratet
Civilretsdirektoratet har et kartotek over bortadopterede børn, fra år 1900 til idag. For at finde noget her, skal du kende barnets præcise fødselsdato! Den ældre del af kartoteket findes i Rigsarkivet.
0 Replies
 
 

Related Topics

 
  1. Forums
  2. » Who is my father?
Copyright © 2020 MadLab, LLC :: Terms of Service :: Privacy Policy :: Page generated in 0.03 seconds on 08/12/2020 at 03:49:46