Member since June 26, 2021

venmer

My Profile
venmer
  • Answered Questions: 0
  • Posts: 0
  • Location:
  • Occupation:
Venmer chuyên cung cấp các đá khô, khí công nghiệp như O2, CO2, Ar, H2, He, SF6; các thiết bị khí công nghiệp như: thiết bị và hệ thống sử dụng O2,N2,Ar, CO2 lỏng; bồn Oxy lỏng, bồn N2 lỏng, bồn Ar lỏng, bồn CO2 lỏng; xe bồn vận chuyển khí; vỏ bình lỏng DPL,XL45; đồng hồ điều áp, dây dẫn lỏng, giàn hóa hơi, bình YDS....
Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp dịch vụ: kiểm tra chân không, hút chân không và xử lý chân không các loại bồn chứa khí; bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị bồn chứa khí.
Website: https://khivietnam.com
Địa chỉ: Tổ 8, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỉ đường: https://goo.gl/maps/nRGUzbS8XWYDXTS49
SĐT: 0243.311.9294
Email: [email protected]
#khicongnghiep, #khivenmer, #thietbikhi, #dakho, #gianhoahoi, #suachuathietbikhi,#bonchuakhi, #vobinhkhi
https://the-dots.com/users/venmer-viet-nam-1093959
https://www.misterpoll.com/users/1361696
http://www.cruzroja.es/creforumvolint_en/user/edit/165051.page
https://mastodon.social/@venmer
https://band.us/band/84532591
https://www.metooo.io/u/venmer
https://www.plurk.com/venmer
https://osf.io/8ecj2/
https://torgi.gov.ru/forum/user/edit/1433922.page
https://www.spreaker.com/user/14780551
https://www.mobygames.com/user/sheet/userSheetId,828910/
Following
User has not yet added friends.
Followers
User does not yet have followers.
My Recent Posts
 
No Posts
 
  1. Forums
  2. » venmer
Copyright © 2021 MadLab, LLC :: Terms of Service :: Privacy Policy :: Page generated in 0.02 seconds on 12/02/2021 at 12:26:44