Member since May 29, 2021

thangvi96

My Profile
thangvi96
  • Answered Questions: 0
  • Posts: 0
  • Location:
  • Occupation:
Thắng Vi là một marketer bén duyên với SEO & Digital Marketing từ 2016 và nhận ra làm tiếp thị số là đam mê của cuộc đời mình. Với thế mạnh về SEO & Digital Marketing, Trải nghiệm người dùng(User eXperience) và Tiếp thị theo dữ liệu (Data-driven) mình hy vọng thông qua blog cá nhân có thể truyền được kiến thức và kinh nghiệm của mình đến với các bạn trẻ.
Email: [email protected]
SĐT: 0977007352
Following
User has not yet added friends.
Followers
User does not yet have followers.
My Recent Posts
 
No Posts
 
  1. Forums
  2. » thangvi96
Copyright © 2022 MadLab, LLC :: Terms of Service :: Privacy Policy :: Page generated in 0.02 seconds on 12/01/2022 at 04:28:25