Member since April 15, 2021

testcenter

My Profile
testcenter
  • Answered Questions: 0
  • Posts: 0
  • Location:
  • Occupation:
Nền tảng công nghệ đánh giá nhân sự toàn diện TESTCENTER được phát triển bởi người Việt dành riêng cho doanh nghiệp Việt. Thông qua tạo bài test online và tổ chức kỳ thi trực tuyến, doanh nghiệp có thể tiết kiệm lên tới 30% chi phí và nguồn lực so với phương pháp làm bài test trên giấy truyền thống
Website: https://www.testcenter.vn/
Địa chỉ: Tầng 03, Tòa nhà Goldseason, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
Google maps: https://goo.gl/maps/jVvg1NjtHMNqGaGV9
Số điện thoại: 0967778018
#testcenter, #kiemtraonline, #danhgianangluc, #giaiphapnhansu, #daotaonhansu
https://www.misterpoll.com/users/1016726
http://www.cruzroja.es/creforumvolint_en/user/edit/146268.page
https://mastodon.online/@testcenter
https://band.us/band/83633166
https://www.metooo.io/u/testcenter
https://osf.io/9jhs2/
https://torgi.gov.ru/forum/user/edit/1361074.page
https://www.spreaker.com/user/testcenter
Following
User has not yet added friends.
Followers
User does not yet have followers.
My Recent Posts
 
No Posts
 
  1. Forums
  2. » testcenter
Copyright © 2021 MadLab, LLC :: Terms of Service :: Privacy Policy :: Page generated in 0.04 seconds on 09/22/2021 at 12:28:19