Member since December 3, 2021

phuongtrunggreencom

My Profile
phuongtrunggreencom
  • Answered Questions: 0
  • Posts: 0
  • Location:
  • Occupation:
Phương Trung Green cung cấp dịch vụ cây xanh và sản phẩm cây xanh như bảo dưỡng cây xanh, thiết kế, thi công trồng cây xanh, với hơn 10 năm kinh nghiệm.
Sứ mệnh của Phương Trung Green là đem đến môi trường xanh - sạch đẹp - thân thiện với môi trường cho từng doanh nghiệp, tổ chức và mọi cá nhân hoặc gia đình. Với giá trị cốt lõi "Chất lượng để chia sẻ" Phương Trung Green sẽ phục vụ một cách có tâm và có tầm nhất.
#phuongtrunggreen #cayxanh #phuongtrungcayxanh #canhquanphuongtrung
Địa chỉ liên hệ:
Website: https://phuongtrunggreen.com/
SĐT: 0974 222 759
Email: [email protected]
Địa chỉ: Hẻm ÔTÔ 249 Nguyễn Văn Tăng, Long Thạnh Mỹ, Quận 9.
My maps: https://goo.gl/maps/ks1XYKQydgkgGsyC6
My socials:
https://www.wpgmaps.com/forums/users/phuongtrunggreencom/
https://www.veoh.com/users/phuongtrunggreencom
https://www.slideserve.com/phuongtrunggreencom
https://www.bitchute.com/channel/Ck2WMJ9Gdk10/
http://mehfeel.net/mehfeel/user/phuongtrunggreencom
https://cults3d.com/en/users/phuongtrunggreencom/followers
https://player.me/phuongtrunggreencom/about
https://rispondipa.it/user/phuongtrunggreencom
https://aipi.social/@phuongtrunggreencom
https://c.im/@phuongtrunggreencom
https://flattr.com/@phuongtrunggreencom
https://liberalism.masto.host/@phuongtrunggreencom
https://noc.social/@phuongtrunggreencom
https://git.sicom.gov.co/phuongtrunggreencom
https://git.project-hobbit.eu/phuongtrunggreen
https://git.feneas.org/phuongtrunggreen
http://git.newslab.iith.ac.in/phuongtrunggreencom
http://git.radenintan.ac.id/phuongtrunggreencom
http://gitlab.aic.ru:81/phuongtrunggreencom
https://yoomark.com/users/phuongtrunggreencom
Following
User has not yet added friends.
Followers
User does not yet have followers.
My Recent Posts
 
No Posts
 
  1. Forums
  2. » phuongtrunggreencom
Copyright © 2022 MadLab, LLC :: Terms of Service :: Privacy Policy :: Page generated in 0.02 seconds on 08/10/2022 at 12:14:02