Member since May 9, 2023

noiraasadi

My Profile
noiraasadi
  • Answered Questions: 0
  • Posts: 0
  • Location:
  • Occupation:گنج یاب یاب به عنوان یک فلزیاب خاص همانند فلزیاب عادی برای شناسایی و استناد به فلزات کار می‌کند. اما فلزیاب یاب خاصیت شناسایی و تشخیص خرید فلزیاب را دارا می‌باشد. این دستگاه برای راحتی بینندگان طلا طراحی شده است تا بتوانند به راحتی فروش فلزیاب را در حین حرکت در مکان‌های مختلف شناسایی نمایند. قیمت فلزیاب یاب با استفاده از رادیوکانال‌های خاص و فرکانس‌های بسیار بالا کار می‌کند. این رادیوکانال‌ها دارای فرکانس بسیار بالای 10 مگاهرتز هستند و همین دلیل باعث می‌شود که تمامی فلزات را شناسایی نمایند.
Following
User has not yet added friends.
Followers
User does not yet have followers.
My Recent Posts
 
No Posts
 
  1. Forums
  2. » noiraasadi
Copyright © 2023 MadLab, LLC :: Terms of Service :: Privacy Policy :: Page generated in 0.02 seconds on 10/02/2023 at 04:46:37