Member since February 2, 2020

niemphat

My Profile
niemphat
  • Answered Questions: 0
  • Posts: 0
  • Location: Tổ 6, khu phố Vạn Hạnh, Phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Occupation:
https://www.niemphat.vn là pháp tu dựa vào tự lực cùng tha lực. Tự lực là tâm lực của chính mình nhất tâm niệm Phật. Tha lực là những nguyện lực của 48 đại nguyện Phật A Di Ðà
Facebook: https://www.facebook.com/www.niemphat.vn
Twitter: https://twitter.com/niem_phatvn
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/niemphatvn/
Following
User has not yet added friends.
Followers
User does not yet have followers.
My Recent Posts
 
No Posts
 
  1. Forums
  2. » niemphat
Copyright © 2021 MadLab, LLC :: Terms of Service :: Privacy Policy :: Page generated in 0.02 seconds on 01/27/2021 at 02:08:33