Member since November 2, 2022

maymocthanhy

My Profile
maymocthanhy
  • Answered Questions: 0
  • Posts: 0
  • Location:
  • Occupation:
Công ty cổ phần chế tạo máy Thành Ý với các xưởng chế tạo máy thành viên của mình đã tập trung chủ yếu vào nghiên cứu và chế tạo các loại máy móc, thiết bị, dây chuyền phục vụ chế biến thực phẩm, dược phẩm và hoá chất. Hiện nay công ty đã chế tạo được nhiều loại máy như:: máy dập viên, máy trộn, máy sấy, máy dán nhãn, máy đóng gói , tủ sấy cộng nghiệp, máy đếm viên, máy chiết rót.
Website: https://maymocthanhy.com
Điện thoại: 0248.5877 285 - 0915 448 942 - 0904 229 302
Địa chỉ: Số 14 ngõ 422 Đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.
Google maps: https://goo.gl/maps/4XVJ2w9xyU68XoGD7
#tusaycongnghiep, #maydapvien, #maysaytangsoi, #maynghienduoclieu, #maydonggoitratuiloc, #noicoduoclieuchankhong, #tusayduoclieu, #maydannhantudong, #maydonghoasua, #mayvonang, #maytronnhuhoa, #maydemvientudong, #maychietrot, #maytronlapphuong
https://www.teachertube.com/user/channel/maymocthanhy
https://triberr.com/maymocthanhy
https://forums.bohemia.net/profile/1186902-maymocthanhy/?tab=field_core_pfield_141
http://gendou.com/user/maymocthanhy
https://www.klusster.com/portfolios/may-moc-thanh-y
http://qooh.me/maymocthanhy
https://naijamp3s.com/profile/maymocthanhy
https://guides.co/a/my-mc-thnh
https://gifyu.com/maymocthanhy
https://ldjam.com/users/maymocthanhy
https://fundrazr.com/profiles/may-moc-thanh-y
Following
User has not yet added friends.
Followers
User does not yet have followers.
My Recent Posts
 
No Posts
 
  1. Forums
  2. » maymocthanhy
Copyright © 2023 MadLab, LLC :: Terms of Service :: Privacy Policy :: Page generated in 0.02 seconds on 09/22/2023 at 10:12:17