Member since June 5, 2021

lekhacchi

My Profile
lekhacchi
  • Answered Questions: 0
  • Posts: 0
  • Location:
  • Occupation:
Trang blog lekhacchi.com nơi chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thực chiến trong quản trị kinh doanh, quản trị digital marketing, quản trị nhân sự. Dưới góc nhìn của người va vấp nhiều, cả thành công và thất bại. Tôi mong muốn một phần nào mang đến những thông tin có thể hữu ích với bạn.
website https://lekhacchi.com/
Email: [email protected]
Đ/c N01C Goldenland, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Hotline 0772333446
XEM THÊM
https://lekhacchi.com/quan-tri-kinh-doanh/
https://lekhacchi.com/quan-tri-digital-marketing/
https://lekhacchi.com/quan-tri-nhan-su/
https://lekhacchi.com/tai-chinh-doanh-nghiep/
https://www.facebook.com/lkc1981/
https://www.reddit.com/user/lekhacchi
https://www.instapaper.com/read/1417849221
http://gitlab.aic.ru/lekhacchi
https://www.folkd.com/user/lekhacchi
https://www.vingle.net/lekhacchi
https://band.us/band/84310294
Following
User has not yet added friends.
Followers
User does not yet have followers.
My Recent Posts
 
No Posts
 
  1. Forums
  2. » lekhacchi
Copyright © 2021 MadLab, LLC :: Terms of Service :: Privacy Policy :: Page generated in 0.02 seconds on 12/06/2021 at 05:41:18