Member since May 14, 2023

karmaickelasadi

My Profile
karmaickelasadi
  • Answered Questions: 0
  • Posts: 0
  • Location:
  • Occupation:


، امکان ایجاد لیست های پخش سفارشی و امکان گوش دادن به آهنگ های محسن لرستانی به صورت آفلاین.

یکی از بهترین چیزها در مورد دانلود موزیک این است که می توانید آهنگ های مورد علاقه خود را بدون اتصال به اینترنت گوش دهید. این برای زمانی که در حال حرکت هستید و به Wi-Fi یا داده دسترسی ندارید عالی است. همچنان می توانید بدون نگرانی از موزیک خود لذت ببرید.

یکی دیگر از مزایای فوق العاده اهنگ های معین زد دانلود شده، امکان ایجاد لیست پخش سفارشی است. این بدان معنی است که می توانید ترکیبی از آهنگ های مورد علاقه خود را کنار هم قرار دهید یا یک لیست پخش ایجاد کنید که حالت فعلی شما را منعکس کند. شما کنترل موزیک را در دست دارید، که برای زمانی که می خواهید شرایط را تغییر دهید یا صدای خاصی را در ذهن دارید عالی است.

در نهایت، یکی دیگر از مزایای بزرگ موزیک دانلود شده، توانایی گوش دادن به آهنگ های خود به صورت آفلاین است. این بدان معنی است که می توانید آهنگ های مورد علاقه خود را در دستگاه خود ذخیره کنید و حتی زمانی که اتصال اینترنت ندارید به آنها گوش دهید. این برای سواری طولانی با ماشین، پرواز یا هر زمان دیگری که ممکن است به اینترنت دسترسی نداشته باشید عالی است.
Following
User has not yet added friends.
Followers
User does not yet have followers.
My Recent Posts
 
No Posts
 
  1. Forums
  2. » karmaickelasadi
Copyright © 2023 MadLab, LLC :: Terms of Service :: Privacy Policy :: Page generated in 0.02 seconds on 12/05/2023 at 06:56:18