Member since March 9, 2023

inmetering

My Profile
inmetering
  • Answered Questions: 0
  • Posts: 0
  • Location:
  • Occupation:
ประโยชน์ของแสงสีฟ้าจากหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีอะไรบ้าง บทความความรู้รอบตัวจากเว็บไซต์https://inmetering.com แสงสีฟ้าที่มาจากหน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้มีแค่โทษเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์หากนำมาใช้อย่างถูกวิธี เพราะการใช้แสงสีฟ้าอาจส่งผลต่อระบบของการนอนและการตื่นของร่างกาย โดยแสงสีฟ้าจะสามารถช่วยกระตุ้นให้ร่างกายมีการตื่นตัวนั่นเอง ดังนั้นหากใช้แสงสีฟ้าในช่วงที่เหมาะสมอาจทำให้รู้สึกตื่นตัวและกระปรี้กระเปร่าได้ ในขณะเดียวกันหากต้องการความสงบและผ่อนคลาย ไม่ควรจ้องมองไปที่แสงสีฟ้าด้วยนั่นเอง
Following
User has not yet added friends.
Followers
User does not yet have followers.
My Recent Posts
 
No Posts
 
  1. Forums
  2. » inmetering
Copyright © 2023 MadLab, LLC :: Terms of Service :: Privacy Policy :: Page generated in 0.02 seconds on 09/22/2023 at 10:31:45