Member since July 9, 2018

falarash

My Profile
falarash
  • Answered Questions: 0
  • Posts: 0
  • Location:
  • Occupation:


تنوع آب و هوایی در شهرها و کشورهای مختلف سبب می شود که در هر منطقه از پوشش های مناسب با آن آب و هوا استفاده شود. یکی از این پوششها سقف متحرکاست. این نوع پوشش علاوه بر اینکه فضای محیط را زیبا می سازد، به راحتی از آب و هوای آن منطقه نیز می توان استفاده کرد. باید دانست که سقف متحرک می تواند از شیشه، صفحات فلزی عایق شده ، صفحات پلکسی و پارچه ای و. . . ایجاد شود. این سقف ها در دو حالت اتوماتیک و دستی( مکانیکی ) در دنیا وجود  دارد. در نوع اتوماتیک آن با طراحی یک ریموت کنترل و  یا یک دکمه، عمل جمع شدن و  باز شدن سایه بان پارچه ای به صورت خودکار و کنترل شده انجام می شود که نام های دیگر این نوع سقف ها سقف برقی، سقف جمع شو، سقف ریموتی است. اما در مدل سقف متحرک پارچه ای مکانیکی، این سازه پارچه ای با هدف کاهش هزینه برای مشتری، عمل جمع شدن و باز شدن با استفاده از دست انجام می شود.

سقف متحرک
سقف جمع شونده
سازه غشایی


وبلاگ عاشقانه
عکسهای بازیگران زن
زیبایی پوست و صورت
اماکن توریستی و دیدنی
مقالات سازه پارچه ای
توضیحات سقف های متحرک


link
link
link
link
link
Following
User has not yet added friends.
Followers
User does not yet have followers.
My Recent Posts
 
No Posts
 
  1. Forums
  2. » falarash
Copyright © 2023 MadLab, LLC :: Terms of Service :: Privacy Policy :: Page generated in 0.02 seconds on 12/11/2023 at 02:02:43