Member since January 6, 2022

dolvn

My Profile
dolvn
  • Answered Questions: 0
  • Posts: 0
  • Location:
  • Occupation:
dol.vn là nền tảng tự học Tiếng Anh Online hỗ trợ luyện thi IELTS Online và làm IELTS Online Test miễn phí
- dol.vn là nền tảng tự học Tiếng Anh Online địa chỉ tại 458/14 Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10 và được thành lập bởi DOL IELTS Đình Lực - Học viện Tiếng Anh Tư Duy đầu tiên tại Việt Nam
- dol.vn Tự Học Tiếng Anh Online khởi điểm tập trung vào phát triển các nội dung đọc và luyện tập cho chương trình IELTS bao gồm IELTS Online Test, IELTS Reading & Listening Practice, IELTS Writing & Speaking Sample, Từ vựng & ngữ pháp IELTS. Ngoài ra trong tương lai gần, dol.vn Tự Học Tiếng Anh Online sẽ ra mắt các tính năng khác như Từ Điển Việt - Anh, học tiếng anh qua tin tức hằng ngày, từ vựng & ngữ pháp & phát âm Tiếng Anh tổng quát, Tiếng Anh phổ thông từ lớp 6-12 và luyện thi đại học, Tiếng Anh giao tiếp, cũng như các chương trình luyện thi khác như TOEIC, SAT, GMAT, GRE.
Địa chỉ : 458/14 Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Google maps : https://g.page/dolenglish?share
SĐT : 0356 307 668
Website : https://www.dol.vn
Email liên hệ : [email protected]
#dolvn # tuhoctienganhonline #ielts #luyenthiielts #ieltsonlinetest #hoctienganhonline #dolieltsdinhluc
https://www.magcloud.com/user/dolvntuhoctienganhonline
https://www.mobypicture.com/user/dolvn
https://www.zippyshare.com/dolvntuhoctienganhonline
https://hub.docker.com/u/dolvntuhoctienganhonline
https://www.longisland.com/profile/dolvntuhoctienganhonline
https://lookbook.nu/dolvntuhoctienganhonline
https://www.youmagine.com/dolvntuhoctienganhonline
https://ello.co/dolvntuhoctienganhonline
https://www.diigo.com/outliner/l6o7k7/dolvntuhoctienganhonline?key=risc2ez95k
https://roundme.com/@dolvntuhoctienganhonline/about
https://www.slideserve.com/dolvntuhoctienganhonline
https://pbase.com/dolvntuhoctienganhonline/profile
https://coub.com/dolvntuhoctienganhonline
https://linkhay.com/blog/236741/dol-vn-tu-hoc-tieng-anh-online
https://the-dots.com/users/dol-vn-tu-hoc-tieng-anh-online-1173384
https://mastodon.social/@dolvntuhoctienganhonline
https://www.metooo.io/u/dolvntuhoctienganhonline
https://www.plurk.com/dolvntuhoctienganhonline
https://osf.io/r36px/
https://torgi.gov.ru/forum/user/editDone/1637209.page
Following
User has not yet added friends.
Followers
User does not yet have followers.
My Recent Posts
 
No Posts
 
  1. Forums
  2. » dolvn
Copyright © 2023 MadLab, LLC :: Terms of Service :: Privacy Policy :: Page generated in 0.02 seconds on 03/20/2023 at 05:24:31