Member since June 13, 2021

camerathannhietvns

My Profile
camerathannhietvns
  • Answered Questions: 0
  • Posts: 0
  • Location: Số 4, ngõ 173 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Occupation:
Camera đo thân nhiệt Vietnamsmart luôn là sản phẩm có chất lượng cao, giá thành hợp lý. Sản phẩm được tích hợp trong các hệ thống giải pháp kiểm soát dịch bệnh, phát hiện thân nhiệt.

=> Hệ thống camera đo thân nhiệt đơn lẻ: Bao gồm Camera thân nhiệt + Màn Hình
=> Hệ thống camera đo thân nhiệt kết hợp kiểm soát ra vào: Bao gồm Camera thân nhiệt + Cổng an ninh phân làn.
=> Hệ thống camera thân nhiệt chấm công khuôn mặt: Bao gồm Camera thân nhiệt + Máy chấm công khuôn mặt.

Nếu bạn đang quan tâm tới hệ thống camera đo thân nhiệt của Vietnamsmart hãy liên hệ với chúng tôi theo:

Website: https://vietnamsmart.com.vn/he-thong-camera-do-than-nhiet.asp
SĐT: 0936611372
Địa chỉ: số 4, ngõ 173 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Google maps: https://goo.gl/maps/jFiCdLsZLbyBbXSG6
#cameravietnamsmart #cameradothannhiet #cameravns #camerathannhiet
https://my.desktopnexus.com/camerathannhietvns/
https://ok.ru/camerathannhietvns/statuses/153711138404469
https://anchor.fm/camerathannhietvns
https://paper.li/~/publisher/6a16d186-97e1-4eb3-8975-2910c07c76d6
https://openlibrary.org/people/camerathannhietvns
Following
User has not yet added friends.
Followers
User does not yet have followers.
My Recent Posts
 
No Posts
 
  1. Forums
  2. » camerathannhietvns
Copyright © 2021 MadLab, LLC :: Terms of Service :: Privacy Policy :: Page generated in 0.02 seconds on 09/23/2021 at 09:02:34