Member since December 7, 2019

businews02

My Profile
businews02
  • Answered Questions: 0
  • Posts: 0
  • Location: united states
  • Occupation:

Przyspieszenie rozwoju europejskiej sieci transportowej oraz paliw alternatywnych – to dwa priorytety finansowania w ramach instrumentu CEF Transport Blending Facility. Prywatne i publiczne podmioty mogą się ubiegać w nim o unijne granty na realizację projektów z tych obszarów. Do rozdysponowania jest w sumie 198 mln euro. Dofinansowanie w minimalnej wysokości 1 mln euro na projekt przyznaje Komisja Europejska. Dotacja łączy się z kredytem udzielanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego. To pierwsza instytucja narodowa, która współpracuje z Komisją Europejką przy wdrażaniu tego programu.


https://businews.pl/
Following
User has not yet added friends.
Followers
User does not yet have followers.
My Recent Posts
 
No Posts
 
  1. Forums
  2. » businews02
Copyright © 2020 MadLab, LLC :: Terms of Service :: Privacy Policy :: Page generated in 0.02 seconds on 02/24/2020 at 08:41:13