Member since October 14, 2022

betachmo

My Profile
betachmo
  • Answered Questions: 0
  • Posts: 0
  • Location:
  • Occupation:
Bể tách mỡ inox là gì? Để phòng tránh hoặc giảm thiểu tình trạng tắc nghẽn tại bồn rửa của khu vực bếp nấu, người ta thường lắp đặt bể tách mỡ inox. Vậy nó hoạt động như thế nào? #betachmo.
Địa chỉ: Kho Gia Hưng, Trung Tâm Dịch Vụ Cơ Điện, Km 12, QL1A, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội 12508
SĐT: 0945417993
https://inoxgiahung.vn/be-tach-mo/
https://www.facebook.com/giahunginox/
https://www.google.com/maps/place/C%C3%B4ng+Ty+TNHH+Inox+Gia+H%C6%B0ng/@20.933959,105.847689,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x88bc4a7046058532!8m2!3d20.9339824!4d105.8476799?hl=vi
https://betachmo-vn.blogspot.com/2022/10/be-tach-mo-inox-cao-cap-chinh-hang-ban.html
https://www.youtube.com/channel/UCqVPubE5KEYqetM2JGvLhyg/about
https://twitter.com/betachmovn
Following
User has not yet added friends.
Followers
User does not yet have followers.
My Recent Posts
 
No Posts
 
  1. Forums
  2. » betachmo
Copyright © 2024 MadLab, LLC :: Terms of Service :: Privacy Policy :: Page generated in 0.02 seconds on 06/20/2024 at 10:07:22