Member since July 4, 2021

bacsinguyenthanh

My Profile
bacsinguyenthanh
  • Answered Questions: 0
  • Posts: 0
  • Location:
  • Occupation:
Giới thiệu : Bác sĩ ưu tú - Nguyễn Thành. Nguyên trưởng khoa khám bệnh, bệnh viện Da liễu Trung Ương. Bác sĩ Nguyễn Thành đã có 38 năm kinh nghiệm trong công tác ngành Y, chuyên ngành Da liễu, phục vụ khám, chữa bệnh cho hàng nghìn bệnh nhân trên cả nước.
Hag tags: #cahu #liplop #mohoi #trimohoi #dieutrimohoi #bacsi #bacsinguyenthanh #dalieu #benhviendalieu #benhvien
Địa chỉ: 15A Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
SĐT: 8419006951
Website: https://liplop.vn/pages/bac-si-nguyen-thanh-nguyen-truong-khoa-kham-benh-benh-vien-da-lieu-trung-uong
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100069127338047
https://liplop.vn/pages/bac-si-nguyen-thanh-nguyen-truong-khoa-kham-benh-benh-vien-da-lieu-trung-uong
https://g.page/cskh-dalieutrunguong?share
https://alobacsi.com/phuong-phap-dieu-tri-mo-hoi-bang-may-dien-di-ion-liplop-n413642.html
https://www.techz.vn/143-121-6-dien-di-ion-phuong-phap-tri-mo-hoi-nhieu-thay-cho-phau-thuat-ylt522080.html
http://maps.vietbando.com/POI/vi/Poi/Index/4f84063e-e25e-4394-aa34-04f5b088bde4?cat=7321
https://giadinh.net.vn/song-khoe/dieu-tri-mo-hoi-khong-dung-thuoc-ban-da-biet-20210106173510267.htm
http://baosonla.org.vn/vi/bai-viet/benh-vien-da-lieu-trung-uong-lam-viec-voi-ubnd-tinh-31757
https://dalieu.vn/
https://www.facebook.com/cskh.dalieutrunguong/
http://laodongxahoi.net/benh-vien-da-lieu-trung-uong-da-dang-hoa-dich-vu-nang-cao-chat-luong-kham-chua-benh-huong-toi-su-hai-long-cua-nguoi-benh-1313619.html
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%87nh_vi%E1%BB%87n_Da_li%E1%BB%85u_Trung_%C6%B0%C6%A1ng
https://vatlytrilieu.vn/suc-khoe/cac-phuong-phap-hieu-qua-chua-benh-ra-mo-hoi-nhieu/
https://yhocvietnam.com.vn/suc-khoe/mo-hoi-nach/
http://congdoanytevn.org.vn/pages/news/18404/Benh-vien-Da-lieu-Trung-Uong---Mot-so-hoat-dong-hieu-qua-va-y-nghia-nhan-dip-tet-Tan-Suu-2021.html
https://vietnamnet.vn/benh-vien-da-lieu-trung-uong-tag181439.html
https://liplop.vn/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100069127338047
Following
User has not yet added friends.
Followers
User does not yet have followers.
My Photos
My Recent Posts
 
No Posts
 
  1. Forums
  2. » bacsinguyenthanh
Copyright © 2021 MadLab, LLC :: Terms of Service :: Privacy Policy :: Page generated in 0.02 seconds on 10/23/2021 at 11:10:25